พ่นขัดผิวสแตนเลส

​พ่นขัดผิวด้วยเม็ดขัดผิวพิเศษ ลบรอยบนผิวสแตนเลส ลบรอยไหม้จากการเชื่อม ทำให้ผิวสแตนเลสเป็นเนื่อเดียวกัน มัน ลื่น สีเงินด้าน เพิ่มความสวยงาม สร้างให้ชิ้นงานสวยดูดีมีราคา

​พ่นขัดผิวสแตนเลสเครื่องจักร

​หลังพ่นขัดผิสstainless

พ่นขัดผิวสแตนเลสชิ้นส่วนเครื่องจักร 

​หลังพ่นขัดผิสstainless

พ่นขัดผิวสแตนเลสชิ้นส่วนเครื่องจักร  

หลังพ่นขัดผิสstainless 

พ่นขัดผิวสแตนเลสชิ้นส่วนเครื่องจักร  

หลังพ่นขัดผิสstainless 

พ่นขัดผิวสแตนเลส

หลังพ่นขัดผิสstainless