Ceramic Epoxy Coating Elbow

Elbow เซรามิกอีพ็อกซี่โค้ทติ้ง ภายใน ท่อข้องอ Collector ช่วยให้ทนต่อการเสียดสีจากฝุ่น ทำให้ยืดอายุชิ้นงานได้ยาวนาน 

Pump Ceramic Epoxy Coating : เคลือบเซรามิกอีพ็อกซี...
Piston Ceramic Epoxy Coating : เซรามิกอีพ็อกซี่โค้...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Guest
วันเสาร์, 16 มกราคม 2564
Customer