Ceramic Epoxy Coating Pump

เคลือบปั๊ม

Ceramic Epoxy Coating Pump 

เคลือบผิวป้องกันการสึกหรอภายในปั๊ม ด้วยเซรามิกอีพ็อกซี่โค้ทติ้ง วัสดุที่จะทำให้ปั๊มทนทานต่อการเสียดสี การกัดกร่อน ต่างๆ 

บริการพ่นทรายนอกสถานที่
พ่นทรายถัง
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Guest
วันเสาร์, 16 มกราคม 2564
Customer