Ceramic Epoxy Coating Pump

เคลือบผิวป้องกันการสึกหรอภายในปั๊ม ด้วยเซรามิก อีพ็อกซี่ โค้ทติ้ง วัสดุที่จะทำให้ปั๊มทนทานต่อการเสียดสี การกัดกร่อน ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 

พ่นทราย ทำสี ถังตกตะกอน
Elbow Pipe Ceramic Epoxy Coating : เซรามิกอีพ็อกซี...
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Guest
วันเสาร์, 16 มกราคม 2564
Customer