พ่นทรายมอร์เตอร์

​พ่นทรายลอกสีมอเตอร์ เพื่อทำสีใหม่ ให้เหมาะกับการใช้งาน เพื่อให้สามารถทนต่อสภาพแวดล้อม ยืดอายุกรใช้งาน ลดปัญหาต่างๆที่จะตามมา

พ่นทรายมอเตอร์

​ชิ้นงานมอร์เตอร์ ก่อนทำการพ่นทราย และทำสีในลำดับต่อไป

พ่นทรายมอเตอร์

 พ่นทรายมอร์เตอร์

พ่นทรายมอเตอร์
พ่นทรายมอเตอร์
พ่นทรายมอเตอร์
พ่นทรายมอเตอร์
พ่นทรายมอเตอร์
พ่นทรายมอเตอร์
พ่นทรายมอเตอร์
พ่นทรายมอเตอร์
พ่นทรายมอเตอร์
พ่นทรายมอเตอร์
พ่นทรายตะแกรงประตูดักขยะลอย
ARMORVideo : Sandblast-Coatings
 

Comments

No comments made yet. Be the first to submit a comment
Guest
วันเสาร์, 16 มกราคม 2564
Customer