sandblast-P0002-1_20170720-073112_1

​ท่อเก่าเป็นสนิม ต้องการพ่นทราย เพื่อขจัดสนิม และเตรียมผิวให้มีความสะอาด ทั้งภายนอกและภายใน โดยภายในทำสีสำหรับบรรจุน้ำ ภายนอกทำสีกันสนิม และสีทับหน้าทนแสง UV ทนน้ำฝน ให้สามารถใช้ได้ยาวนาน

​ก่อนทำ

หลังทำ 

พ่นทราย ภายใน 

พ่นทราย ภายนอก

พ่นสี ภายใน 

 พ่นสี ภายนอก